DENETİM SÜRECİ

I. Üç Yıllık Plan ve Yıllık Denetim Programı

Denetim evreninin belirlenmesi/güncellenmesi
Genel risk değerlendirmesinin yapılarak yıllık denetim programına girecek denetim konularının belirlenmesi
Denetimi gerçekleştirecek denetçi veya denetçilerin tespit edilmesi
Belirlenen denetim konuları ve görevlendirilen denetçiler için üst yönetimden onay alınması

II. Görev Yazısı ve Birimlere Bildirim

III. Bireysel Denetim Planının Yapılması

a) Denetim kapsamının belirlenmesi: hedef, denetim dönemi ve yöntemlerin tespiti

b) Denetim açılış toplantısı: bilgi verilmesi

c) İlk gözlemlerin yapılması (bilgi toplama):
- Birim veya süreci tanıma (görüşmeler, yönetmelikler, iş tanımları)
- İş akış tabloları ve risk ve kontrollerin değerlendirilmesi, problemli alanların tespiti

d) Denetim programının hazırlanması ve onay alınması
- Risk listeleri
- Mevcut kontroller
- Kontrollerin değerlendirilmesi ve öneriler
- Neler yapılacak, hangi çalışma kağıtları gerekli, süre revizyonu gerekli mi, nedenleri nelerdir, vs

IV. Denetimlerin Gerçekleştirilmesi (Saha Çalışması)

a) Risk ve kontrol değerlendirme testleri:
- Ön çalışmada tespit edilen problemli alanlara öncelik verilerek gerçekleştirilen tüm testler için uygun çalışma kağıdı düzenlenmesi

b) Bulguların denetlenen birim ile tartışılıp mutabakat sağlanması (her aşamada)

V. Raporlama

a) Taslak raporun hazırlanması

b) Taslak raporun teslimi-kapanış toplantısı:
- Taslak rapor teslimi ve süre verilerek denetlenen birimin görüşünün alınması.

c) Nihai raporun oluşturulması ve üst yöneticiye sunulması

VI. Denetim Sonuçlarının İzlenmesi

İLETİŞİM        


Telefon: 0 (236) 201 10 00

Faks     : 0 (236) 201 14 46

Adres   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Binası A blok zemin kat Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü

E-posta  : icdenetim@cbu.edu.trCelal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik